ไทย-ไทย ช็อป
โทร 063-919-6164, 085-2669561
  • อำเภอเมือง
  • อำเภอเมือง
  • อำเภอเมือง
  • อำเภอเมือง
  • อำเภอเมือง

อำเภอเมือง


อำเภอเมือง

น.ส. จิดาภา อารีรัตโนล   สถานีวิทยุ

STARWAVE FM  FM91.50MHZ. เลขที่35 ถ.โกษาเหล็ก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี15000 

โทร.087-1609993   

Email: jidapanaja@hotmail.com